Zelená

Stručné tipy: Zlepšenie kvality vnútorného vzduchu


Agentúra pre ochranu životného prostredia varovala, že znečistenie ovzdušia v interiéri je často omnoho vyššie ako vo vonkajšom prostredí. Tu je niekoľko zrejmých spôsobov, ako môžete kontrolovať hromadenie toxických výparov. Vo vnútri nikdy neskladujte viac ako niekoľko kusov palivového dreva, inštalujte detektory oxidu uhoľnatého a recyklujte noviny, plechovky a fľaše vonku.

Pre viac informácií o kvalite ovzdušia zvážte:

8 Nebezpečenstvá pre domácnosť - a ako ich zmierniť
10 izbových rastlín na zlepšenie kvality vnútorného vzduchu
Chráňte seba a svoju rodinu detektorom CO