Trávnik a záhrada

Rýchly tip: Bezpečnosť snežného dúchadla


„Je to obdobie sneženia a nie je vtip, že stovky pohotovostných návštev v každej zime sú spôsobené nebezpečnými postupmi sneženia, takže pred tým, ako vyhodíte, nezabudnite na tieto bezpečnostné tipy.

Ako sa vysporiadať s Jams
Aj keď niektorí výrobcovia upravili svoje sklzy tak, aby sa zabránilo upchávaniu v silnom snehu, každý, kto niekedy použil snežný fúkač, vám môže povedať, že zaseknutie sklzu alebo šneku je nevyhnutné, bez ohľadu na to, aký výkonný je váš stroj. Nikdy nikdy nevymažte zaseknutý papier ručne. Najskôr vždy vypnite motor, vypnite spojku a na odstránenie prekážky použite rukoväť metla alebo iný dlhý predmet. Zatiaľ čo niektorí výrobcovia sa vyhýbajú používaniu strižných kolíkov, ak ich má váš stroj, zlomia sa v ťažkom zaseknutí, aby sa predišlo poškodeniu vnútorných zariadení. Toto je bolesť, ktorú je potrebné vymeniť, ale bez vášho stroja nemôžete bežať, takže majte na dosah ruky.

Ako pracovať s elektrickými snehovými frézami
Ak je váš snehový ventilátor elektrický, uistite sa, že predlžovací kábel, ktorý používate, je určený na vonkajšie použitie a že je dostatočne dlhý na oblasť, ktorú potrebujete zakryť, ale nie viac ako 150 metrov od zdroja napájania. A buďte obzvlášť opatrní, aby ste počas práce neprešli kábel.